ANBI

Stichting CAMPIS is erkend als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI zet zich voor ten minste 90% in voor het algemeen nut. Bij een donatie aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan CAMPIS vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De contributie aan de Kunstvereniging valt niet onder de giftenaftrek, want tegenover deze betaling staan een aantal tegenprestaties.

Algemene informatie over doel en missie van Stichting CAMPIS:

Stichting CAMPIS heeft ten doel:

  • het aandacht schenken aan, het uitdragen van en het stimuleren van uitingen van hedendaagse beeldende kunst in de ruimste zin van het woord, vanuit een regionaal, nationaal en internationaal perspectief, met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit;
  • het initiëren van nieuwe ontmoetingen en ontdekkingen in de expositieruimte voor hedendaagse kunst, alsook daarbuiten;
  • het versterken van het kunstklimaat in Assen, gedragen door kunstenaars en kunstliefhebbers, van belang voor gemeenschap en Noordelijke regio; daarbij samenwerking en verbinding met andere kunst- en culturele instellingen realiserend;
  • het volgen van ontwikkelingen, het reflecteren en het verkennen van grenzen, die leiden tot inspiratie en vernieuwing in de relatie tot kunst – en samenleving;
  • het organiseren en/of verzorgen van educatieve activiteiten op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, in projectvormen als workshops en cursussen, alsmede masterclasses, debatten, congressen, lezingen, rondleidingen, excursies in- en extern;
  • alle beeldende disciplines worden aangesproken in samenhang met disciplines als literatuur, filosofie, architectuur, fotografie, muziek, performances, etcetera.

Contactgegevens
Naam: Stichting CAMPIS
Bezoek- en postadres: Kerkstraat 31, 9401 GV Assen
Telefoon: 0592 48 27 90
E-mail: info@campis.nl

  • RSIN/fiscaalnummer: 862592148
  • KvK nummer: 82754616

Bestuur van de Stichting
Piet de Lange – Voorzitter

Meindert Doornbos – Secretaris

Iris Kunst-Kersting – Penningmeester

George Herfkens – Programmabeleid

D.H. Schuur – Programmabeleid

Erna van Mil – Onderwijs en vrijwilligers

Remi Moes – Facilitaire zaken

De hoofdlijnen van ons beleidsplan kunt u hier vinden.
Het jaarverslag 2022 kunt u hier vinden: Jaarverslag 2022 van Stichting CAMPIS
Het jaarverslag 2021 kunt u hier vinden: Jaarverslag 2021 van Stichting CAMPIS

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur van de Stichting CAMPIS ontvangen geen beloning.