Over CAMPIS

“Verbeelding geeft betekenis aan de werkelijkheid en werkt verbindend”
(Hans Mommaas, Boekmanlezing 2016)

CAMPIS: een kwalitatief podium voor hedendaagse kunst in het Noorden van het land. Kunst is onlosmakelijk verbonden met het menselijk bestaan en onze samenleving. In een provinciehoofdstad als Assen hoort daarom een podium voor hedendaagse kunst van hoge kwaliteit voor een zo breed mogelijk publiek.

Wat doet CAMPIS?

CAMPIS organiseert presentaties van hedendaagse kunst in Assen. CAMPIS nodigt kunstenaars uit om in het pand aan de Kerkstraat 31 en/of in de stad hun werk te presenteren. Om de presentaties inhoudelijk te ondersteunen worden tijdens de expositieperiode extra activiteiten georganiseerd in de vorm van lezingen, kunstenaarsgesprekken, presentaties, performances, optredens, kunstwandelingen ed.

Programmering

De specifieke aandachtspunten en/of thema’s die ten grondslag liggen aan het programma worden iedere beleidsperiode opnieuw vastgesteld. Op deze manier kan CAMPIS direct inspelen op de actualiteit, ontwikkelingen op de voet volgen of zelfs hierop vooruitlopen. In deze lijn ligt ook het voornemen om gastcuratoren aan te stellen voor een tijdelijke periode. CAMPIS biedt jonge kunstenaars mogelijkheden voor talentontwikkeling en ontplooiingen door o.a. samenwerkingen met Academie Minerva en Frank Mohr instituut aan te gaan. Daarnaast putten wij uit diverse bronnen met nieuw talent. Op deze manier is het podium een broedplaats en een residentie.

Oorsprong naam CAMPIS

De naam CAMPIS is gebaseerd op het vrouwenklooster Maria in Campis dat zich in 1260 te Assen vestigde.