Over CAMPIS

“Verbeelding geeft betekenis aan de werkelijkheid en werkt verbindend”
(Hans Mommaas, Boekmanlezing 2016)

CAMPIS profileert zich als hedendaags kunstpodium in Nederland door talenten en kwaliteiten te laten zien die inspireren en beïnvloeden tot ver buiten de regio. Door jong en bewezen talent te presenteren binnen en buiten onze muren, creëren we ervaringen, dialogen en onverwachte ontmoetingen tussen bewoners en bezoekers in Assen.

Hierbij richt CAMPIS zich op de artistieke inhoud en is herkenbaar aan de kunst die:

  • hoge kwaliteit heeft en inspirerend, verrassend, divers en innovatief is
  • zich kenmerkt door originaliteit en authenticiteit
  • interdisciplinair is
  • en regionaal, nationaal en internationaal onderscheidend.

Programmering

De specifieke aandachtspunten en/of thema’s die ten grondslag liggen aan het programma worden iedere beleidsperiode opnieuw vastgesteld. Op deze manier kan CAMPIS direct inspelen op de actualiteit, ontwikkelingen op de voet volgen of zelfs hierop vooruitlopen.

CAMPIS organiseert jaarlijks minstens 5 tentoonstellingen van hedendaagse kunst waarbij altijd 6 onderdelen centraal staan:

  1. Kwaliteit in alle gelederen. Dus kunstinhoudelijk maar ook in de vormgeving en bijvoorbeeld essays als verdieping.
  2. Diversiteit in publiek, partners, tentoonstellingen en personeel.
  3. Educatie Relatie met onderwijs heeft onze prioriteit en wij verbinden het onderwijs met iedere tentoonstelling, aansluitend bij de vraag vanuit de scholen.
  4. Publieksprogramma Bij elke tentoonstelling wordt een publieksprogramma opgesteld, met openingen, kunstenaarsgesprekken en toelichtingen op het terrein van kunst(en), architectuur en literatuur.
  5. Zichtbaarheid in de stad. Hoe kunnen we een tentoonstelling ook buiten onze eigen ruimte in de stad laten zien?
  6. Samenwerking met andere partijen. Hoe kunnen we met andere partijen uit Assen of Noord-Nederland samenwerken? Zo werken we samen met Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut, maar denk hierbij ook buiten de beeldende kunstsector (bijvoorbeeld met Het Drentse Landschap).

In ons werken en handelen staan bij deze 6 onderdelen de drie gedragscodes in de cultuursector centraal, te weten: de governance code (fatsoenlijk bestuur), de fair practice code (stevige arbeidsmarktpositie van mensen in de cultuursector) en tot slot de code diversiteit en inclusie (structurele verankering van diversiteit en inclusie).

Oorsprong naam CAMPIS

De naam CAMPIS is gebaseerd op het vrouwenklooster Maria in Campis dat zich in 1260 te Assen vestigde. Lees meer