Organisatie

CAMPIS is als initiatief in het leven geroepen na de bezuinigingen op CBK en KINK in Assen. Als reactie op de leemte die ontstond in het aanbod van hedendaagse kunst zijn zes kunstenaars en kunstliefhebbers om de tafel gaan zitten, met als resultaat de oprichting van CAMPIS in januari 2022 – podium voor hedendaagse kunst.

Hoe ziet de organisatie van kunstpodium CAMPIS eruit?

Artistieke inhoud

Voorop staat de artistieke inhoud. Hiervoor zijn kaders opgesteld. Het programmateam (PT) met een artistiek leider is verantwoordelijk voor de programmering. Joost Slijpen vervult de positie van artistiek leider, George Herfkens is de linking pin tussen het PT en het bestuur.

Joost Slijpen
George Herfkens Heeft ruime ervaring met het maken van tentoonstellingen en het begeleiden van projecten in de beeldende kunst en vormgeving; van 1980 tot 2014 was hij hoofd mediawerkplaats en floormanager voor Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut. George is binnen CAMPIS actief als curator, lid programmateam en bestuurslid.

Bestuur in de meer faciliterende rol

Kunstpodium CAMPIS is een stichting met een bestuur dat eindverantwoordelijk is en verzorgt in meer faciliterende zin de artistieke inhoud. Naast de stichting kent het kunstpodium een Kunstvereniging. Het bestuur van de stichting en de Kunstvereniging zijn identiek. De functies en de personen achter de bestuursleden zijn:

Piet de Lange Heeft ervaring als bestuurder en toezichthouder in de gezondheidszorg, maar is ook kunstliefhebber met brede belangstelling. Vanaf de oprichting is hij als vrijwilliger betrokken bij CAMPIS. In augustus 2023 toegetreden tot het bestuur en sinds november van dat jaar is hij voorzitter.
Dick Schuur Van aanjager bij het vormgeven van Kunst en Klassiek aan de Vaart Assen, vervulde de trekkersrol bij de oprichting van CAMPIS. Houdt zich onder andere bezig met het programmabeleid.
Meindert Doornbos Is vele jaren als advocaat werkzaam geweest en is als kunstliefhebber vele jaren voorzitter van de Vrienden van het Drents Museum geweest. Hij is vanaf de start van CAMPIS de secretaris in het bestuur.
Iris Kunst-Kersting Is al vele jaren werkzaam als fiscaal jurist en mede-eigenaar van een accountants- en advieskantoor. Iris is kunstminnend en penningmeester bij CAMPIS.
George Herfkens Zie hierboven: linking pin tussen bestuur en programmateam.
Erna van Mil Is opgegroeid met liefde voor kunst en heeft tot haar pensioen gewerkt in het voortgezet onderwijs. In het verleden is ze o.a. actief geweest bij Het Drentse Landschap. Vanuit het bestuur is zij de contactpersoon voor het onderwijs en aanspreekpunt voor de vrijwilligers.
Remi Moes Houdt zich bezig met de facilitaire zaken.

De operatie – wie komt u tegen bij een bezoek aan CAMPIS?

CAMPIS is vijf dagen in de week (woensdag tot met zondag) geopend van 12 tot 17 uur. Ontvangst en toelichting op de expositie wordt gedaan door een dertigtal vrijwilligers.
Om CAMPIS goed te laten functioneren, zijn er 2 betaalde parttime krachten aangesteld:

Katja Eshkileva Floormanager en vrijwilligerscoördinator
Lotte Lemstra Marketing, PR en communicatie

Comité van Aanbeveling

We laten ons bijstaan (advies en consultatie) door een Comité van Aanbeveling: Wia van Dijk (beeldhouwer en schilder), dr. Thijs Lijster (assistant professor philosophy of art and culture, Rijksuniversiteit Groningen), Ludo Mennes (Directeur Coöperatieve Rabobank) en Dorothea van der Meulen (dean Academie Minerva, leading dean Kenniscentrum Noorderruimte, Hanzehogeschool Groningen).

Initiatiefnemers

George Herfkens, Harry Cock, Rudy Lanjouw, Dick Schuur & Guus Slauerhoff, en bij de start Gert Wijlage.

George Herfkens Heeft ruime ervaring met het maken van tentoonstellingen en het begeleiden van projecten in de beeldende kunst en vormgeving; van 1980 tot 2014 was hij hoofd mediawerkplaats en floormanager voor Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut. George is binnen CAMPIS actief als curator, lid programmateam en bestuurslid.
Harry Cock Is fotograaf (School voor Fotografie 1972-1975) sinds 1992 voor de Volkskrant, werkt mee aan publicaties en projecten over architectuur en landschap. Zijn vrije werk is een samenspel tussen omgeving, mens en herinnering. Hij ontving in 2018 de Grote Culturele prijs van Drenthe. Harry fotografeert voor CAMPIS, vormgeving.
Rudy Lanjouw Is beeldend kunstenaar en mede-eigenaar/curator bij galerie RUIMTE P60 in Assen. Rudy was initiator/curator/organisator van de KunstSalon in Assen (2012-2015). Hij exposeert in binnen- en buitenland en is enthousiast bezoeker van tentoonstellingen en internationale kunstbeurzen.
Dick Schuur Van aanjager bij het vormgeven van Kunst en Klassiek aan de Vaart Assen, vervulde de trekkersrol bij de oprichting van CAMPIS. Houdt zich onder andere bezig met het programmabeleid.
Guus Slauerhoff
Guus Slauerhoff Is al ruim 50 jaar actief als autonoom beeldend kunstenaar en was in 1989 stadskunstenaar van Assen. Zijn interesse in existentiële problematiek (het lot van de mens) vormt zijn drijfveer. Dit kwam al tot uitdrukking in zijn eerste expositie in 1969 in de toenmalige galerie der A in Groningen. Na vele jaren ‘artist in residence’ te zijn geweest, werkt Guus sinds 2013 weer vanuit zijn atelier in Bronnegerveen. Binnen CAMPIS vervult Guus voornamelijk een adviserende rol.
Gert Wijlage Beeldend kunstenaar, dichter, curator. Afgestudeerd in Kunstgeschiedenis, archeologie, sociale filosofie en cultuurkritiek in 1984 (UvAmsterdam). Van 1983-1985 geassocieerd met kunstenaarsinitiatieven W139, Aorta, Makkom (Amsterdam). Tussen 1984 en 1994 werkzaam als publicist, uitgever, autodidact/filmer, tentoonstellingsmaker. Initiator (1994) van het kunstinitiatief DeFKa, Departement voor Filosofie en Kunst, te Assen.