New Treasures: Sarah Laura Peyrel

Op deze pagina vind je meer informatie over de werken van Sarah Laura Peyrel in de tentoonstelling New Treasures.

On this page, you can discover more about Sarah Laura Peyrel’s works in the exhibition New Treasures. Scroll for English.

Topia Tegel

Topia Tegel ontstaat als een harmonieuze duurzame inspanning, een samenwerking gedreven door gedeelde waarden en een gevoel van plaats. Het is gemaakt van lokaal gewonnen materialen zoals magnesiumoxide en hennepvezels en getuigt van grondig onderzoek en methodische verfijning. Het verzegelde oppervlak is gemaakt zonder overmatige beglazing of hitte, en de productie heeft een lage CO2-voetafdruk, in overeenstemming met de EU-naleving normen, waardoor de weg naar een duurzamere toekomst tegel voor tegel wordt geplaveid.

New Treasures: Sarah Laura Peyrel

Reggie Chair

Reggie Chair, aanvankelijk achtergelaten langs de kant van de weg en niet in staat om zijn potentieel te negeren, bracht Peyrel mee naar huis en restaureerde hem door hem te schuren, te verven en nieuwe stoffen stukken te naaien. Dit was het begin van haar project Future Function of Past Products, waarbij afgedankte stukken tot leven komen met behulp van innovatieve, duurzame technieken, zoals hennep vilt, organisch pigment en aardappelzetmeel. Het belichaamt haar visie op een duurzamere toekomst, waarin reparatie en heruitvinding in de plaats komen van verspilling.

New Treasures: Sarah Laura Peyrel

Samples

Deze monsters bevatten een reeks essentiële elementen. Magnesiumoxide en magnesiumchloride worden gevonden in de diepten van Nedmag in Veendam en dragen bij aan sterkte en duurzaamheid. Hennep Vezels, afkomstig van HempFlax in Oude Pekela, zorgen voor natuurlijke veerkracht. De toevoeging van aardappelzetmeel, verkregen van Avebe in Veendam, zorgt voor een biologisch afbreekbaar tintje. Dankzij de steun van Innovation Hub Oost Groningen kreeg Peyrel de kans om zich in deze materialen te verdiepen. Samen symboliseren deze materialen een bewuste en harmonieuze mix van kracht, duurzaamheid en biologische oorsprong.


Topia Tegel

Topia Tegel emerges as a harmonious sustainable effort, a collaboration driven by shared values and a sense of place. Crafted from locally sourced materials like magnesium oxychloride and hemp fibers, it stands as a testament to thorough research and methodical refinement. The sealed surface is created without excessive glazing or heat, and its production maintains a low carbon footprint, aligning with EU compliance standards, paving the way towards a more sustainable future one tile at a time.

Reggie Chair

The Reggie Chair, initially abandoned at the roadside unable to ignore its potential, Peyrel brought it home, restoring it through sanding, painting, and sewing new fabric pieces. This marked the beginning of her project, Future Function of Past Products, where discarded pieces come alive using innovative, sustainable techniques—like hemp felt, organic pigment, and potato starch. It embodies her vision for a more sustainable future, where repair and reinvention replace wasteful disposal.

Samples

These samples encompass a range of essential elements. Magnesium oxide and magnesium chloride are found in the depths of Nedmag in Veendam, contributing strength and durability. Hemp fibers, sourced from HempFlax in Oude Pekela, infuse natural resilience. The addition of potato starch, procured from Avebe in Veendam, introduces a biodegradable touch. Thanks to the support from Innovation Hub Oost Groningen, Peyrel had the opportunity to delve into and understand these materials deeply. Together, these materials symbolise a conscious and harmonious blend of strength, sustainability, and organic origins.