Sarah Laura Peyrel

[scroll for English]

Sarah Laura Peyrel (1995) is een in Zwitserland geboren ontwerpster met een multiculturele achtergrond die in Nederland een transformerende reis begon om de wereld van materiaalcombinaties te verkennen. Haar nauwgezette onderzoek, experimenten en samenwerking culmineerden in de creatie van Topia Tegel, een innovatieve en duurzame tegel met een verzegeld, glanzend oppervlak dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. De tegel is veelbelovend voor EU taxonomie en LCA compliancy.

Voor haar studie aan de Minerva Academie in Groningen specialiseerde Sarah zich in breigoed aan de Kingston University in Londen. Haar passie voor milieu en sociale belangenbehartiging dreef haar ertoe om Miss Earth Switzerland te worden in 2017, waar ze getuige was van de milieu-impact van de textielindustrie, wat haar inspireerde om verandering te zoeken door middel van design en artistieke expressie.

Geïnspireerd door visionairs als Victor Papanek, herkende Sarah de transformerende kracht van design om gedrag te beïnvloeden en een toekomst met meer kennis vorm te geven. Door haar toewijding aan het vinden van milieuvriendelijke oplossingen benadrukte Sarah de urgentie van het gebruik van biologisch afbreekbare of recyclebare materialen om vervuiling tegen te gaan. De uitbraak van een pandemie in 2020 bood een sprankje hoop toen een verminderde consumptie de natuur even liet gedijen, wat haar vastberadenheid om een positieve impact te hebben, nog meer aanwakkerde, één experiment per keer.


Sarah Laura Peyrel is a Swiss-born designer with a multicultural background who embarked on a transformative journey in the Netherlands, exploring the world of material combinations. Her meticulous research, experimentation, and collaboration culminated in the creation of Topia Tegel, an innovative and sustainable tile with a sealed, shiny surface, significantly reducing CO2 emissions. The tile holds promise for EU taxonomy and LCA compliances.

Before pursuing her studies at Minerva Academie in Groningen, Sarah specialised in knitwear at Kingston University in London. Her passion for environmental and social advocacy drove her to become Miss Earth Switzerland in 2017, where she witnessed the environmental impact of the textile industry, inspiring her to seek change through design and artistic expression.

Drawing inspiration from visionaries like Victor Papanek, Sarah recognised the transformative power of design to influence behavior and shape a more knowledgeable future. Continuing her dedication to finding eco-friendly solutions, Sarah emphasised the urgency of adopting biodegradable or recyclable materials to combat pollution. The pandemic outbreak in 2020 offered a glimmer of hope as reduced consumption allowed nature to thrive briefly, further fueling her determination to make a positive impact, one experiment at a time.