Julius Thissen

Julius Thissen (1993) is een multidisciplinair kunstenaar en artistiek onderzoeker gevestigd in Arnhem.

Hun werk onderzoekt noties van gemeenschap en representatie, mannelijkheid, sport en competitie.

Met hun fotografische werk, dat voortkomt uit hun praktijk als performancekunstenaar, wil Thissen verhalen creëren die de dunne lijn tussen presteren en falen onderzoeken. Deze relaties zijn sterk verbonden met de hedendaagse prestatiegerichte cultuur en de invloed van sociale verwachtingen op ons gedrag. Het werk houdt ook verband met persoonlijke ervaringen als genderqueer transmannelijk individu. Thissen verzet zich sterk tegen de dwingende en vaak binaire verhalen die aan transgenders en queer mensen worden opgelegd.

Thissen is genomineerd voor de Hendrik Valk Prijs, Arnhemse Nieuwe en de Warsteiner Blooom Awards. In 2017 ontving Julius het Mondriaan Fonds Stipendium voor Opkomende Kunstenaars en in 2020 de Mondriaan Fonds Artist Project Grant.

Advisering inclusie

Kort nadat Julius in 2015 begon te werken als kunstenaar en curator werd duidelijk dat er een gebrek aan diversiteit was in de Nederlandse creatieve industrie. Als lid van de transgemeenschap ontstond hierdoor de behoefte om onderzoek te gaan doen naar inclusieve en diversificerende processen in het museum en op de werkvloer, voornamelijk gericht op LGBTQIA+ onderwerpen.

Julius heeft verschillende community-based onderzoeksprojecten, symposia en tentoonstellingen georganiseerd, waarbij hij intersectionele groepen onderzoekers en kunstenaars heeft samengebracht om manieren te onderzoeken om het museum toegankelijker en inclusiever te maken.

Werken van Julius Thissen zijn te zien van 21 mei tot en met 16 juli 2023 in de tentoonstelling ‘De schoonheid van kwetsbaarheid