Vertekend

Zondag 14 april opent Alex de Vries om 12.00 uur tentoonstelling Vertekend bij CAMPIS.

In de duotentoonstelling Vertekend nemen Kim Habers en Rosemin Hendriks ons mee in de continuïteit van gedaantewisselingen. Hoe vormt de getekende lijn het beeld en hoe ontwikkelt het zich? Het proces en de opbouw geven ons inzicht in werkwijze en verloop, maar vooral hoe het getekende beeld zich vormt om zich vervolgens te kunnen vervormen.

De tekeningen van Hendriks zijn met regelmaat groot en monumentaal van formaat. De kunstenaar gebruikt mens en dier als vertrekpunt voor reflectie. Onderwerpen als een zwaan of het portret zijn aanleiding om via de tekenkundige waarneming te reflecteren.

De zwaan symboliseert al sinds de klassieke oudheid schoonheid, elegantie en perfectie. In de Noordse mythen brengen witte zwanen zielen uit de andere wereld naar de onze om geboren te worden.

Hendriks geeft nieuwe perspectieven aan deze symboliek door de zwaan in al haar sierlijkheid en tevens haar spiegeling gestalte te geven. Door de vervreemding van de weerspiegeling neemt Hendriks ons mee in een tekenkundige waarneming van transformatie en gedaantewisseling.

Habers neemt ons via een groeiend netwerk van lijnen mee in het doorgaand en dynamisch proces van werken dat steeds nieuwe vormen aanneemt, waardoor andere betekenissen ontstaan.

Zo zijn De Echochamers van Habers te beschouwen als een hybride kunstwerk dat zich voortdurend aanpast aan de ruimte. Door het gebruik van het mise-en-ambye principe zet een complex netwerk van lijnen, structuren en vormen aan tot beweging en wending.

Beide kunstenaars tonen ons, op geheel eigen wijze, het proces van tekenen en de sporen die het achterlaat.

Vertekend is te zien van zondag 14 april tot en met zondag 2 juni.

Curator: Joost Slijpen