Overlijden Erna van Mil

Op 17 mei jl. overleed volkomen onverwachts Erna van Mil, bestuurslid en vrijwilliger bij CAMPIS. Vorig jaar trad zij toe tot het bestuur, waarin zij o.a. het onderwijs als aandachtsgebied had. Vanaf het begin pakte zij dit serieus op, maar het was haar niet gegund om dit verder uit te bouwen.

Wij zijn allen verbijsterd. Erna is slechts 68 jaar geworden.

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van CAMPIS leven mee met haar man Zweitse en haar familie.