Joke Hermsen gaf een lezing over kunst en tijd

OGENBLIK & EEUWIGHEID – MEER TIJD VOOR DE KUNST

Op donderdag 17 februari gaf Joke Hermsen een lezing in CAMPIS.

Joke Hermsen is schrijfster en filosofe en geeft lezingen en interviews over maatschappelijke onderwerpen. Met haar werk heeft zij meerdere prijzen gewonnen. Domeinen waarin zij zich bijzonder thuis voelt, zijn die van de kunst, het denken en de ervaring van tijd.
Speciaal voor CAMPIS gaf zij een lezing: ‘meer tijd voor de kunst’. Hermsen sprak over de ervaring van tijd en hoe kunst ervoor kan zorgen dat wij weer meer ruimte in de tijd en in onszelf ervaren.

Hermsens lezing was interactief en sloot aan op de actualiteit. Ook benadrukte zij het belang van kunst voor de samenleving en waarom de culturele sector een onmisbare schakel is in de ontwikkeling van mens en maatschappij.

Na afloop signeerde Hermsen boeken die ter verkoop werden aangeboden door Van der Velde boekhandel Assen.