New Treasures: Chiara Tammaro

Op deze pagina vind je meer informatie over de werken van Chiara Tammaro in de tentoonstelling New Treasures.

On this page, you can discover more about Chiara Tammaro’s works in the exhibition New Treasures. Scroll for English.

Tiny Flash is een mobiele automaat geïntegreerd in een bakfiets, ontworpen om kunst te democratiseren door de kloof tussen conventionele kunstruimtes en het grote publiek te overbruggen. Door een bekend object als de ’trekmuur’ opnieuw te gebruiken, maakt het interactieve kunstbetrokkenheid mogelijk.

Het apparaat bevat 21 modulaire compartimenten voor het tentoonstellen van kunstwerken, met bijdragen van meer dan 30 Groningse kunstenaars en 30 Assense middelbare scholieren. De creatieve uitdaging ligt in het maken van kunstwerken met afmetingen die geschikt zijn voor de compartimenten, betaalbaar geprijsd maar met behoud van artistieke waarde.

De machine is met precisie gebouwd en heeft een modulair ontwerp met 1 mm lasergesneden roestvrijstalen onderdelen die met TIG-lassen in elkaar zijn gezet. Het frame is een combinatie van populierenhout en 3 mm plexiglas, wat zowel duurzaamheid als visuele esthetiek garandeert. De mobiliteit van de machine wordt ondersteund door een AGM-batterijsysteem dat bestand is tegen onregelmatigheden op de weg.

Voor naadloze transacties is er een met Android geprogrammeerd betaalsysteem ingebouwd, dat geschikt is voor verschillende prijsklassen. De veiligheid wordt gewaarborgd door individuele magnetische solenoïde vergrendelde compartimenten, elk bestuurd door een eigen PCB.

Tiny Flash is een opstapje naar een reeks kunst-engagement machines die lijken op alledaagse voorwerpen. De ontwikkeling van de mobiele automaat werd mogelijk gemaakt door financiering van Provincie Groningen en de technische know-how van Tom Dijkstra.

New Treasures: Tiny Flash

Tiny Flash is a mobile vending machine integrated onto a cargo bike, designed to democratize art by bridging the gap between conventional art spaces and the general populace. By repurposing a familiar object like the ’trekmuur’, it facilitates interactive art engagement.

The apparatus incorporates 21 modular compartments for showcasing artworks, with contributions from over 30 Groningen-based artists and 30 Assen high school students. The creative challenge lies in crafting art pieces of dimensions suited for the compartments, priced affordably yet maintaining artistic value.

Constructed with precision, the machine features a modular design using 1mm laser-cut stainless steel components, assembled using TIG welding. The frame combines poplar wood and 3mm plexiglass, ensuring both durability and visual aesthetics. The machine’s mobility is sustained by an AGM battery system capable of enduring road irregularities.

For seamless transactions, an Android-programmed payment system is incorporated, catering to varying price points. Security is upheld through individual magnetic solenoid-locked compartments, each governed by its dedicated PCB.

Tiny Flash is a stepping stone for a series of art-engagement machines resembling commonplace objects. And was made possible by funding from Provincie Groningen and the technical know-how of Tom Dijkstra.