Tom Dijkstra

[scroll for English]

Het merendeel van het werk dat Tom Dijkstra (1990) uit Groningen creëert of waarbij hij betrokken is, ontstaat uit een intrinsieke interesse in techniek.

In het aanvangsstadium van zijn studie aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden was hij werkzaam als muurschilder. Hij vroeg zich af of het automatiseren van muurschilderen mogelijk was met behulp van machines. Dit vraagstuk leidde tot een uitgebreid proces van het ontwikkelen van prototypes, uitvoeren van onderzoek en aanleren van nieuwe vaardigheden. Hierbij horen programmeervaardigheden, 3D-ontwerp en vakmanschap in hout- en metaalbewerking, bijvoorbeeld.

Na verloop van tijd ontwikkelde zijn interesse in machinebouw zich tot een serieuze passie. Hij heeft zelf machines ontworpen voor diverse toepassingen, zoals 3D-printen met klei en papierpulp, vormen snijden uit staal en het creëren van 3D-scanners. De transformaties die deze machines kunnen bewerkstelligen – het overbruggen van de kloof tussen virtueel en realiteit – blijven hem boeien. Af en toe maken deze machines fouten, wat zowel frustrerend als intrigerend kan zijn.


Most of the work that Tom Dijkstra (1990) from Groningen creates or is involved in arises from an intrinsic interest in technique.

In the early stages of his studies at the Academy of Pop Culture in Leeuwarden, he worked as a muralist. He wondered if automating mural painting was possible using machines. This issue led to an extensive process of developing prototypes, conducting research and learning new skills. This included programming skills, 3D design and craftsmanship in wood and metalwork, for example.

Over time, his interest in mechanical engineering developed into a serious passion. He designed his own machines for various applications, such as 3D printing with clay and paper pulp, cutting shapes from steel and creating 3D scanners. The transformations these machines can achieve – bridging the gap between virtual and reality – continue to fascinate him. Occasionally, these machines make mistakes, which can be both frustrating and intriguing.