Thieu Riemen

www.thieuriemen.nl

Thieu Riemen (1958), is geboren in Tilburg, in het hart van Brabant. Hij studeerde schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg en kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

‘Mijn werk gaat uit van een interesse voor bepaalde plekken in het Zuid-Nederlandse landschap, of zoals in het geval van het langlopende project Brabant, vanuit een interesse in het landschap rondom mijn woonplaats Tilburg.
Ik heb een sterke emotionele band met deze plekken in het Brabantse land, niet in de laatste plaats omdat ze het landschap van mijn jeugd vormen. Ik breng, als ik kan, veel tijd door in dit landschap; ik ga steeds weer naar bepaalde plekken toe om ze te zien met het veranderende licht en met het wisselende weer. Daarnaast wil ik een plek ook graag ervaren met de wisselende seizoenen. Ronddwalend vind ik het fascinerend en tegelijkertijd pijnlijk om te zien, hoe alles is veranderd en ook hoe we onze omgeving blijven veranderen. Hierbij is het belangrijk op te merken dat mijn fotografie in wezen wordt gedreven door een emotionele betrokkenheid bij een plek en niet zozeer door een poging om exacte kennis te krijgen over transformaties die hebben plaatsgevonden.

Gezien in het licht van de enorme landschappelijke omwentelingen van de laatste decennia zijn de foto’s van Brabant ontstaan ​​vanuit mijn diepe gevoel van gemis. Ik doel hiermee op het verlies van vertrouwde plekken, het verlies van het oorspronkelijke landschap en de zichtbare geschiedenis ervan.
Maar natuurlijk ook op het verlies van biodiversiteit en simpelweg van vrije ruimte.

Het grijpt mij aan om een stuk van de wereld van mijn jeugd te zien verdwijnen of tot de ontdekking te komen dat een dierbare plek voorgoed uitgewist is. Het is alsof een tastbare verbinding met mijn persoonlijke geschiedenis ruw en definitief doorgesneden is.

Brabant bestaat voornamelijk uit foto’s van het platteland. Ik fotografeer meestal landelijke plekken, omdat het voor mij op deze plekken is, dat de tekenen en sporen van menselijke aanwezigheid en van verandering op een betekenisvolle manier in het natuurlijk landschap zichtbaar zijn.

Veel van de landelijke plekken die ik in mijn jeugd kende, zijn helaas verdwenen vanwege stedelijke en industriële (ook agrarische) ontwikkelingen. Daarom ben ik voor mijn foto’s ook op zoek naar locaties in Brabant die op een of andere manier herinneren aan die verloren plekken. Locaties die herinneringen oproepen, herinneringen soms bijna zichtbaar en tastbaar, soms meer onbepaald en associatief. Het licht en de weersomstandigheden spelen bij het oproepen van die herinneringen een grote rol. Zo kies ik ervoor om ook hedendaagse landelijke plekken te fotograferen, juist omdat ze gevoelens oproepen, die verband houden met al die verloren plekken uit mijn jonge jaren.

Mijn project heeft inmiddels zijn neerslag gevonden in drie fotoboeken: Brabant, eigen publicatie (2012); Brabant, NL, Camera Infinita (2017); Brabant, Another Place Press (2021).’