Sven ten Berge

[scroll for English]

Sven ten Berge (1987) begon zijn artistieke reis toen hij negentien was en Kunstsmeden aan de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen ging studeren. Hierna heeft hij mediadesign gestudeerd in Zwolle en drie jaar in het veld gewerkt als media designer. Na drie jaar in dit vakgebied vond hij dat het tijd was om verder te groeien en besloot hij zich volledig te weiden aan de kunsten. Hij liet toen zijn oude leven achter en is autonome beeldende kunst aan Minerva gaan studeren waar hij in de top van zijn klas afstudeerde in 2019.

Sven ten Berge’s inspiratie komt uit persoonlijke ervaringen en urbane landschappen. Hij kijkt naar de visuele en emotionele aspecten van het leven en verbeeldt deze opnieuw zodat ze transformeren in kleurrijke kunstwerken die zwaar beïnvloed zijn door zijn achtergrond als maker en designer. Het meest opvallende aspect van Sven ten Berge’s werk is het gebruik van harde contrasten, heldere kleuren en Kinetische abstractie. De Illusies van diepte in combinatie met alternatieve materialen, vormen en toegevoegde titels geven de kijkers hints naar het verhaal dat wordt verteld. Met deze formule nodigt hij de kijker uit om de visuele en narratieve aspecten van zijn werk te ontdekken.

“Als ik de wereld opnieuw vorm zou mogen geven, dan zou ik haar met kleur vullen zodat het alledaagse in iets prachtigs en spannends verandert.” 


Sven ten Berge (1987) started his artistic journey when he was nineteen to learn blacksmithing at the Royal Academy for Arts in Antwerp. He then went on to study Media Design in Zwolle and worked three years in this field. After working in this field he felt it was time to grow further and made the decision to fully devote himself to fine arts. He then left his old life behind and went on to study at the Art Academy Minerva where he graduated top of his class in 2019.

Sven ten Berge’s inspiration derives from personal experiences and urban landscapes. He reimagines visual and emotional aspects of life to transform them into art pieces that are heavily influenced by his experience as a Craftsman and Designer. The most noticeable aspect of Sven ten Berge’s work is the use of hard contrast, bright colors and kinetic abstraction. These illusions of depth combined with the use of alternative materials build up visually striking compositions. His combination of material, shapes and added titles hint at the story that is presented. With this formula he is inviting the viewer to both explore the visual and narrative aspects of his works.

“If I could reshape the world, I would fill her with color to transfer the mundane into something beautiful and exciting”