Siebe Swart

www.siebeswart.nl

Siebe Swart (Amsterdam, 1957) is documentair fotograaf, gespecialiseerd in panorama en luchtfotografie voor stedenbouw, planologie en ruimtelijke ordening. Hij woont en werkt in Amsterdam.

De serie Time and Tide is een logboek van een persoonlijke ontdekkingsreis langs de Nederlandse kust. Deze panoramafoto’s zijn gemaakt bij nacht en ontij, bij eb en bij vloed, bij invallende duisternis of opkomende zon. Een fotografisch dagboek genoteerd in zwart-wit. Swart fotografeert langs de kust van de Noordzee, de Waddenzee en de (voormalige) Zuiderzee. De weidsheid en leegte van de zeegezichten wordt gevat in panorama’s, tegen de achtergrond van de dreigende zeespiegelstijging.

Swart maakt ook beelden in opdracht van onder andere Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, NRC Handelsblad, Planbureau voor de Leefomgeving, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Ook fotografeerde hij voor boeken als bijvoorbeeld Voorbij de dijken – Hoe Nederland met het water werkt; De haven van Rotterdam – Wereld tussen stad en zee; De Deltawerken; Atlas van de Wederopbouw – Reis door de wederopbouw van Nederland en Tracy Metz’ Zoet & Zout – Water en de Nederlanders.

Daarnaast publiceerde Swart verschillende eigen boeken, zoals Panorama’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag in de jaren ’90.
In 2007 verscheen Panorama Nederland (uitgeverij Waanders), een monumentaal boek met als onderwerp de transformatie van het Nederlands landschap als gevolg van de aanleg van grote infrastructurele projecten in de periode 1997-2007. Ter gelegenheid van de expositie in Huis Marseille in 2012/2013 verscheen HetLageLand / TheLowland, Nederland en de strijd tegen het water in heden, verleden en toekomst.

Time and Tide wait for no man is de titel van Swart’s meest recente boek. Momenteel werkt hij aan een vervolg van Time and Tide buiten Nederland, langs de kusten van Normandië en Bretagne (Frankrijk). Reizen naar de waddenkusten van Duitsland en Denemarken zijn in voorbereiding.

Het afgelopen jaar hing Time and Tide in Panorama Mesdag in Den Haag. Hun toelichting bij Time and Tide:

Monumentale beelden
Elk panoramabeeld uit de serie Time and tide wait for no man is opgebouwd uit verschillende foto’s die zijn samengesteld tot één beeld. Zo kan Swart de gewenste verdeling tussen land, lucht en water bepalen en de stand van de horizon, de kijkrichting en de beeldhoek aanpassen. Bijkomend voordeel van deze techniek is dat er zeer grote digitale bestanden ontstaan die op groot formaat afgedrukt kunnen worden.

Het resultaat zijn monumentale foto’s die een enorme weidsheid uitstralen, waarin Swart de illusie creëert van oerlandschappen waar de tijd heeft stilgestaan, zonder menselijke activiteit. Hij maakt eigenlijk uitvergrotingen van de specifieke kwaliteiten die hijzelf, maar waarschijnlijk met hem ook veel anderen zo waarderen van de Nederlandse kusten. Als bezoeker treed je in de voetsporen van de fotograaf en kijk je over zijn schouder mee.