Guus Slauerhoff

‘Dasein und Ich’ – het bestaan en ik – vormt de rode draad door het hele werk van Guus Slauerhoff. De thema’s daarin zijn: vergankelijkheid, melancholie, pijn, verlangen, strijd, dood, eenzaamheid en erotiek. Zijn worsteling met het leven en de schoonheid van het schurende bestaan.

In ruim 50 jaar als beeldend kunstenaar is Slauerhoff geïnteresseerd in het lot van de mens, de existentiële problematiek. Al in zijn eerste expositie in 1969 in de toenmalige galerie der A in Groningen kwam dit tot uitdrukking.

In terugblik ziet hij de bron als beeldend kunstenaar gelegen in zijn jeugd. Een ingrijpend verlies dat heeft plaatsgevonden is daar mede bepalend in geweest. Gaande weg heeft zijn biografisch leren hem meer en meer inzicht gegeven in zijn levensloop om er vervolgens ook beter richting aan te geven. Je moet het leven achterwaarts begrijpen om het voorwaarts te kunnen leven (citaat filosoof Kierkegaard).

Al existerend, al wat hij doet en maakt, is zijn essentie neerzetten. Zijn hele oeuvre ziet Guus Slauerhoff als een neerslag van zijn biografisch proces. Via zijn beelden werd er meer en meer zichtbaar wat hem bezielt. Zijn beelden dragen hem door het leven – zijn beelden, dat is hij.

De installatie Dasein und Ich. is van 13 augustus tot 1 oktober te zien in de oude slangentoren (Content Hofstede, Assen).