Annegret Kellner

https://annegretkellner.com

Annegret Kellner (Duitsland, 1979) is vooral bekend vanwege haar foto’s en sculpturen waarin weerloze planten tot levende memento mori worden verheven. Door planten vacuüm te verpakken, in cement te gieten of door ze te pletten, brengt ze de natuur in gevaar en maakt ze zichtbaar dat deze vergankelijk is. Het aanzien van de gepijnigde planten brengt gevoelens van medeleven en afschuw bij de kijker teweeg.

Met ANAESTHESIA duidt Kellner een toestand van tijdelijke ongevoeligheid aan. Wat gebeurt er met een plant als je die onder narcose brengt? En hoe kan een anesthesist over het welzijn van deze ‘verdoofde’ plant waken? In ANAESTHESIA laat Annegret Kellner verdoofde planten de hoofdrol spelen. Hiermee onderzoekt zij de toestand van tijdelijke ongevoeligheid die ontstaat wanneer het bewustzijn wordt uitgeschakeld.

Kellner: “Tijdens een operatieve ingreep willen we immers geen pijn voelen, wordt ons bewustzijn uitgeschakeld, leveren we controle en macht in en verkeren we in een droomloze slaap. Net als een levenloze huls zullen de witte siliconen bladeren moe, slap, week, ziek, weerloos erbij hangen. Ze zijn herkenbaar als planten, maar door siliconen of simpelweg rubber te gebruiken, lijken ze op een spookverschijning zonder ziel.” De kunstwerken geven zo uiting aan de impliciete menselijke hoop op pijnloze genezing. ANAESTHESIA speelt hiermee in op onze behoefte om even geen verantwoording en verdriet over ons desastreus gedrag te ervaren.

Annegret Kellner studeerde aan Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut in Groningen, de Hochschule für Bildende Künste in Dresden en het Hunter College in New York. Haar werken zijn opgenomen in diverse kunstcollecties, waaronder The Akzo Nobel Art Foundation, KPMG, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ymere, AMC, UMCG en Amerborgh International.

Annegret Kellner exposeerde in CAMPIS van 15 januari t/m 12 maart 2023.
Annegret Kellner – ANAESTHESIA