REGENERATE
Tentoonstelling CAMPIS REGENERATE – Noorderlicht 8 oktober t/m 26 november Kerkstraat 31, Assen

REGENERATE is het thema van de 29e editie van het Noorderlicht Internationaal Fotofestival. Met REGENERATE, brengt Noorderlicht werken samen die de veranderingen onderzoeken die de moderne samenleving onder ogen moet zien. To be regenerated betekent letterlijk: hersteld worden.

CAMPIS is in 2023 één van de festivallocaties van de biënnale van Noorderlicht. REGENERATE is te zien van 8 oktober tot en met 26 november. Je ziet in CAMPIS werken van drie fotografen: Karianne Bueno, M’hammed Kilito en Rasa Smite & Raitis Smits.

Noorderlicht toont in CAMPIS kunstenaars die werken tonen over de natuur als voedingsbron. We zien redding in de woestijndroogte, een bos dat onze atmosfeer beademt en de rust van de natuur, die onze geest gezond houdt. Hoe verhouden wij ons als mens tot de natuur en op welke manier kunnen we samen werken aan het verbeteren van ons eigen welzijn en dat van de planeet?

REGENERATE: relatie met de natuur

Met REGENERATE als thema, verwijst Noorderlicht Internationaal Fotofestival hier naar de wens tot een gezonde relatie met de natuur en een actieve houding die bijdraagt aan het versterken van de gezondheid en veerkracht van de natuur. Dit kan op verschillende manieren. Soms door actief in te grijpen, soms door juist een stap terug te doen en te vertrouwen op de herstellende kracht van de natuur zelf. Het doel is uiteindelijk het leefbaar houden van onze wereld.

Onze instinctieve relatie met de natuur stimuleert ons daarbij. Mensen voelen nog altijd een diepgewortelde emotionele verbinding met de natuur, waar wij net als alle andere levende wezens op deze aarde onderdeel van zijn. Het is van onschatbare waarde dat wij dit beseffen. Met name in de westerse wereld, waar alles steeds individualistischer, materiëler, sneller en efficiënter moet, vergeten we dit wel eens. In het wereldomvattend ecosysteem is al het leven met elkaar verbonden. Met dit idee in ons achterhoofd, wil het festival met de tentoongestelde werken vragen stellen over waar we naartoe willen en op welke manier, over de tijd waarin we leven en de tijd die nog moet komen.

Noorderlicht Internationaal Fotofestival 2023 is gestart in Friesland en beweegt nu over Groningen en Drenthe. Het festival biedt tentoonstellingen in heel Noord-Nederland, op verschillende data van nu tot begin december.

Het festivalthema REGENERATE is gemotiveerd door het breed gedragen gevoel dat een nieuwe, verse start nodig is in onze omgang met natuur en maatschappij. Het gaat over de relatie met onze directe omgeving, onszelf en de wereld waarin we leven. Het festival bekijken we daarom vanuit drie perspectieven: REGENERATE LIFE, REGENERATE OURSELVES en REGENERATE SOCIETY. De in CAMPIS getoonde werken zijn toegespitst op het eerste deel: REGENERATE LIFE. Het festival omvat tevens een nevenprogramma met projecten die een aanvulling op het festivalthema vormen, tot stand gekomen vanuit diverse samenwerkingsverbanden.

REGENERATE is samengesteld door gastcurator Eefje Ludwig en Noorderlicht-curator Wim Melis.

Over Noorderlicht

Noorderlicht is een platform voor hedendaagse waarneming en een inclusief podium voor kunstenaars uit de hele wereld. Ze stimuleren inzicht en betrokkenheid met artistieke maatschappelijke verhalen over wat mensen raakt en beroert en faciliteren de ontwikkeling ervan. Het fotografische kijken is hun vertrekpunt, de beeldcultuur hun werkveld. In reactie hierop stimuleert en presenteert Noorderlicht het werk van zowel jonge als gevestigde makers, die de wereld beeldend en vanuit hun eigen achtergrond bevragen. Noorderlicht Internationaal Fotofestival is hun biënnale. Het vindt plaats in de oneven jaren in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

REGENERATE