Dasein und Ich. De slangentoren
Installatie Guus Slauerhoff Dasein und Ich. CAMPIS brengt Guus Slauerhoff in de Slangentoren 13 augustus t/m 1 oktober Slangentoren - Content Hofstede (ingang Gymnasiumstraat), Assen

Geweld en oorlog zijn confronterend. Hoe verhouden wij mensen ons tot de complexe emoties die geweld en oorlog oproepen? En welke rol kan beeldende kunst daarin spelen? In Dasein und Ich. onderzoekt beeldend kunstenaar Guus Slauerhoff de vragen die de aanhoudende oorlog in Oekraïne oproept. Beeldende kunst levert een bijdrage aan het laten doordringen van de impact van dit geweld. Om het te blijven zien en er mee in contact te blijven, zonder in onverschilligheid te geraken. Naast reflectie op oorlog en geweld brengt Slauerhoff met zijn installatie Dasein und Ich. een eerbetoon aan de bevolking van Oekraïne.

Guus Slauerhoff

Beeldend kunstenaar Slauerhoff richt zich op het bestaan. Hij wil de diepte en de intensiteit van zijn beleving daarvan in zijn werk weergeven. Het leven ervaart hij als confronterend en complex,  bestaand uit gelaagdheden en tegenstrijdigheden. Er zijn weerstanden, complicaties, conflicten, ontheemding. Er is verlangen en er is pijn. Het leven als zodanig staat altijd in relatie tot de eindigheid ervan. Het is de weg van de vergankelijkheid.

Dit alles wordt gewoonlijk niet tot ‘het goede leven’ gerekend, maar Slauerhoff beschouwt het als een onlosmakelijk onderdeel ervan. Hij ziet er ook de schoonheid van. Zijn beelden gaan hierover en door zijn beelden voelt hij zich begrepen. In zijn beelden drukt Slauerhoff zich uit. Zijn beelden, dat is hij.

Dasein und Ich.: Kunst in de slangentoren

CAMPIS brengt kunst in de openbare ruimte. De installatie Dasein und Ich. is te zien in de oude slangentoren van de voormalige brandweerkazerne in Assen, aan de Content Hofstede (ingang Gymnasiumstraat). De slangentoren is van 13 augustus tot en met 1 oktober geopend op zaterdag en zondag van 12 tot 17 uur. De toegang is gratis.

Met dank aan dhr. J. Janssens.